Vergiler.az

 

   Bir müddət əvvəl Azərbaycanın Vergilər Nazirliyi ikinci dəfə IOTA-nın (Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatı) İcraiyyə Şurasına üzv seçilib. Vergilər Nazirliyi MDB ölkələrinin vergi xidmətləri arasında bu mötəbər qurumun İcraiyyə Şurasına üzv seçilmiş ilk vergi admi­nistrasiyasıdır. IOTA-nın son Baş Assambleyasında iştirak etmiş vergilər nazirinin müşaviri Ələkbər Məmmədovla söhbətimizə də elə bu əlamətdar hadisə ilə başladıq.

 

 

   Ölkəmizdə gedən sürətli inkişaf  2014-cü ilin birinci yarısında da davam edib və cari ilin 6 ayında ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artımı 2,1 faiz, qeyri-neft sektorunun real artım tempi 7 faiz olub. Qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı 56,3 faizə çatıb.

Qeyri-neft sektorunun hesabına əldə edilən bu artım iqtisadiyyatın strukturunun keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz qaldığını şərtləndirir. Bu tendensiya onu göstərir ki, iqtisadiyyatda güclü dinamika və şaxələnmə siyasətinin məntiqi nəticəsi olaraq, neftdənkənar sahələrin inkişafı davamlı xarakter daşıyır. Qeyri-neft sektorunda yüksək artım ümumilikdə ölkə

 

   Dünyanın əksər ölkələrində özəl vergi məsləhəti xidmətindən geniş istifadə olunur. Bu xidmət vergi  ödəyicilərinin işini xeyli sadələşdirməklə yanaşı, sahibkarların vergi problemlərinin həllində, vergilərin düzgün hesablanmasında və dövlət büdcəsinə ödəmələrin  vaxtlı-vaxtında həyata keçirilməsində məsləhətçi rolunu oynayır. Vergi məsləhəti peşəkar fəaliyyətin bir növü olaraq, sifarişçiyə (məsləhət alana) vergilər sahəsində qanunla tənzimlənən vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün  yardımçı ola bilən xidmət növüdür.

Ətraflı