Vergiler.az

    Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim,  ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatından on bir il keçdi. Ulu öndərin vəfatından ötən illər ərzində bu görkəmli şəxsiyyətin məzarı xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına, gənclərin and yerinə çevrilmişdir. İnsanlar burada xalqımızı, Azərbaycanı dünyaya tanıtmış, özü də dünyanın görkəmli şəxsiyyətlərindən biri kimi tanınmış böyük azərbaycanlının xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edirlər. Paytaxt sakinləri, respublikamızın rayon və şəhərlərinin

 

  Azərbaycan vergilərin ödənilməsi göstəricisi üzrə müvqeyini 32 pillə yaxşılaşdırıb

 Dünya Bankı ekspertləri tərəfindən hazırlanan «Doing Business» illik hesabatı dünyanın əksər ölkələrində işgüzar fəaliyyətin tənzimlənməsi, sosial-iqtisadi inkişafın müxtəlif dövrünü yaşayan ölkələrdə tənzimləmə sisteminin effektivliyini, islah edilməsini və ümumilikdə idarəçilik mühitinin təhlilini əks etdirir. Vergilər Nazirliyinin

 

  Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı dünya ölkələrinin 2014-cü il Korrupsiya Qavrama İndeksini (KQİ) açıqlayıb. Sənəddə Azərbaycan ötən illə nisbətdə mövqeyini yaxşılaşdırıb və bir sıra indekslər üzrə MDB və Mərkəzi-Şərqi Avropa ölkələrinin əksəriyyətindən irəli keçib. İndeksin hazırlanmasında 12 fərqli hesabatın göstəriciləri nəzərə alınıb, Azərbaycanla bağlı isə 6 mənbənin məlumatlarından istifadə olunub. Respublikamız biznes və sahibkarlıq, dövlət idarəetmə sisteminin səmərəliliyi, özəl sektorun maliyyələşdirilməsi, elektron xidmətlər və digər göstəricilər üzrə son illər mühüm islahatlar aparan ölkə kimi səciyyələndirilib.

Ətraflı