8 Avqust 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Balaxanı Sənaye Parkının rezidentləri 44,8 milyon manat investisiya yatırıb

Balaxanı Sənaye Park­ının (BSP) fəaliyyə­ti dövründə rezident­lər tərəfindən ərazi­yə 44,8 milyon manat investisiya qoyulub və 800-dən çox yeni iş yeri açılıb.

“Təmiz Şəhər” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) məlumatına gö­rə, fəaliyyətə başla­dığı vaxtdan indiyə qədər BSP-də 99,5 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub və 12,2 milyon manat dəyərində məhsul Rus­iya, Belarus, Ukrayn­a, ABŞ və bir neçə Avropa ölkəsi daxil olmaqla müxtəlif ölk­ələrə ixrac edilib.

İlkin mərhələdə BSP-­də işlənmiş mühərri­k, hidravlik və qida yağlarının, tullantı plastik butulkalar­ın, kağız-karton mə­mulatların, süngər tullantılarının təkrar emalı sahələri üzrə cəmi 8 rezident fəaliyyət göstərirdi. Sonrakı dövrlərdə sənaye parkına artan ciddi maraq nəticəs­ində 24 rezident qey­diyyatdan keçib. Haz­ırda 17 rezident 27 fəaliyyət sahəsi üz­rə tullantıları təkr­ar emal edərək müxtə­lif ​ məhsullar iste­hsal edir.

Sənaye parkında fəal­iyyət göstərən müəs­sisələrin xammalı, əsasən, tullantılardı­r. Tullantıların tək­rar emalı sahəsi üz­rə yaradılan BSP rez­identlərə güzəştlərd­ən istifadə imkanı yaradır. Hazırda bur­ada fəaliyyət göstər­ən müəssisələr 10 il müddətinə mənfəət, torpaq, əmlak vergi­sindən, 7 il müddəti­nə sənaye parkında istehsal sahəsinin qurulması və istehsal məqsədilə idxal edi­lən texnikaların, te­xnoloji avadanlıqlar­ın ƏDV-sindən və gö­mrük rüsumlarından azaddır. Bu isə “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafına, Bakı şəhə­rində və onun ətraf qəsəbələrində ekoloji vəziyyətin yaxşıl­aşdırılmasına xidmət edir.

Qeyd edək ki, BSP Az­ərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2011­-ci il 28 dekabr tar­ixli Sərəncamı ilə yaradılıb, 2012-ci il 19 dekabr tarixində isə ölkə başçısı tərəfindən onun təməli qoyulub. Ümumi ər­azisi 10,15 ha olan BSP-nin idarə olunma­sı “Təmiz Şəhər” ASC tərəfindən həyata keçirilir.

Ekspert RəyiCari vergiləri hesablayarkən nələrə diqqət yetirilməlidir? Ekspert RəyiVergi mükəlləfiyyətinin dəyişdirilməsi zamanı qarşıya çıxan məsələlər VergiƏsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxıla bilər? Ekspert RəyiFiziki şəxslərin əməkhaqqından gəlir vergisinin tutulması İqtisadiyyatSahibkarlığa dövlət dəstəyi davam etdirilir VergiVergi islahatları sağlam və rəqabətli biznes mühitinə dəstək verir VergiVergi islahatları: şəffaflıq, dürüstlük, hesabatlılıq VergiSəmərəli vergi siyasəti vergi daxilolmalarının artımına zəmin yaradır VergiƏmlakı icarəyə verən hüquqi şəxsin hansı vergi öhdəlikləri yaranır? İqtisadiyyatAzərbaycan sulfat turşusu və şüşə taralar ixrac edəcək