20 Sentyabr 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Müvəqqəti vergi rejimi hansı dövrü əhatə edir?

Vergi Məcəlləsinə əlavə edilən 222.2-ci maddəyə əsasən, müvəqqəti vergi rejiminin müddəaları 2020-ci il yanvarın 1-dən bir il müddətinə tətbiq edilir.

Bu maddə ilə müəyyən edilən müddət bitdikdən sonra vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə vergi öhdəlikləri, vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri, vergi ödəyicisinin apardığı əməliyyatlara tətbiq edilən vergi dərəcələri, vergi güzəştləri və azadolmaları, vergilərin ödənilməsi müddətləri bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

İqtisadçı ekspert Anar Bayramov bildirib ki, 1 yanvar 2021-ci ildən müvvəqqəti vergi rejimi ilə bağlı bütün güzəştlərin və vergi tətillərinin tətbiqi ləğv edilir.

Məsələn, mikrosahibkarlıq subyekti olan vergi ödəyicisi üçün sadələşdirilmiş vergi dərəcəsinin faiz dərəcəsi 2-dən 1-ə endirilsə də, 1 yanvar 2021-ci ildən həmin vergi ödəyiciləri sadələşdirilmiş vergini 2 faizlik vergi dərəcəsi ilə hesablayacaqlar.

Müvəqqəti vergi rejimi tətbiq edilən vergi ödəyicilərinin digər vergi öhdəliklərində güzəşt nəzərdə tutulurmu?

Vergi Məcəlləsinə əlavə edilən 222.6-cı maddəyə əsasən, koronavirus pandemiyasının yayılması nəticəsində iqtisadi şəraitin əhəmiyyətli şəkildə dəyişməsi ilə əlaqədar tətbiq edilən müvəqqəti vergi rejiminin şamil edildiyi vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələri bu fəsildə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Məcəllə ilə müəyyən edilən ümumi qaydada həyata keçirilir. Məsələn, hazırlıq kursunun təşkili ilə məşğul olan vergi ödəyicisi dividend əldə edərkən hər hansı güzəşt nəzərdə tutulmur və ödəmə mənbəyindən 10 faiz dərəcə ilə vergi hesablanmalıdır.

Fəxriyyə İKRAMQIZI