27 İyun 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi təsdiqlənib

Ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi Vergi Məcəlləsinin 150.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər tərəfindən (bu Məcəllənin 150.1.1-ci və 150.1.2-ci maddələrində göstərilmiş şəxslər, habelə yalnız daşınan və daşınmaz əmlak üçün ödənilən icarə haqqı üzrə ödəmə mənbəyində vergitutma öhdəliyi yaranan sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri istisna olmaqla) tərtib və təqdim edilir. Bəyannamənin "Göstəricilər" və "Güzəştlər və azadolmalar" sətrinin xanalarında "Vergi Məcəlləsinin 102.1-ci maddəsinə əsasən azadolma və güzəşt hüququna malik fiziki şəxslərə ödənilən gəlirlər ("Muzdlu işçilərə ödənilən gəlirlər istisna olmaqla)", "Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrdə vergilərin aşağı dərəcəsi və ya vergilərdən tam azad olunma nəzərdə tutulduğu halda, məhdud vergitutmanın və ya azadolmanın əvvəlcədən tətbiq edilməsi ilə əlaqədar azaldılan vergi məbləği” sətri də daxil olmaqla, sətirlərin xanalarında göstərilən azad olan və güzəşt verilən vergi məbləğlərinin cəmi əks etdirilməlidir.

Bəyannamə rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq təqdim edilməlidir.

VergiAmortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması İqtisadiyyatBeş ayda Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 7,2 faiz artıb İqtisadiyyatYanvar-may aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 20 milyard dollardan çox olub Vergiİxrac qeydi ilə satış həyata keçirən şəxslərə hansı tələblər qoyulub? İqtisadiyyatYanvar-may aylarında qeyri-neft məhsullarının ixracı 30,9 faiz artıb Vergi“Biznesə daxilolma” İşçi qrupunun iclası keçirilib İqtisadiyyatAzərbaycanda “İT-Akademiya” fəaliyyətə başlayır İqtisadiyyatDaşkənddə Özbəkistan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib İqtisadiyyatMobil telefon cihazları bazarında araşdırmalar davam etdirilir VergiYay Təcrübə Proqramının qrup tapşırıqları mərhələsi keçirilib