9 Avqust 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Aİ sərhəddən keçirilərkən karbon vergisi tutulacaq məhsulların siyahısını müəyyənləşdirib

Avropa Komissiyası iqlim dəyişikliyinə qarşı genişmiqyaslı mübarizə proqramını təqdim edib. Proqrama idxal məhsullarına transsərhəd karbon vergisinin tətbiqi də daxildir. Sərhəddən keçirilərkən vergi tutulacaq ixrac mallarının siyahısına alüminium (külçəsi də daxil olmaqla), dəmir və polad, eləcə də onlardan hazırlanmış məmulatlar, gübrələr, sement və elektrik enerjisi salınıb.

İstehsalçılar məhsul Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olarkən vergi ödəməli olacaqlar. Bu verginin həcmi konkret məhsulun buraxılışı zamanı karbonun Aİ üçün etalon göstəricidən nə qədər yüksək olmasından asılı olacaq. İdxalçılar üçün karbon vergisi mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək: 2023-cü ildən onlar idxal etdikləri məhsulun karbon təsirləri barədə hesabat verəcəklər, 2026-cı ildən isə vergi ödəməyə başlayacaqlar. Beləliklə, transsərhəd karbon vergisinin tutulmayacağı keçid dövrü müəyyənləşdirilib.

Ekspert RəyiCari vergiləri hesablayarkən nələrə diqqət yetirilməlidir? Ekspert RəyiVergi mükəlləfiyyətinin dəyişdirilməsi zamanı qarşıya çıxan məsələlər VergiƏsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxıla bilər? Ekspert RəyiFiziki şəxslərin əməkhaqqından gəlir vergisinin tutulması İqtisadiyyatSahibkarlığa dövlət dəstəyi davam etdirilir VergiVergi islahatları sağlam və rəqabətli biznes mühitinə dəstək verir VergiVergi islahatları: şəffaflıq, dürüstlük, hesabatlılıq VergiSəmərəli vergi siyasəti vergi daxilolmalarının artımına zəmin yaradır VergiƏmlakı icarəyə verən hüquqi şəxsin hansı vergi öhdəlikləri yaranır? İqtisadiyyatAzərbaycan sulfat turşusu və şüşə taralar ixrac edəcək