26 Yanvar 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

KOB klaster şirkətinin vergi öhdəliyi

Kiçik və Orta Biznes (KOB) klaster şirkəti mənfəət vergisindən azadolma hüququna malikdirmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, KOB klaster şirkətinin mənfəəti – KOB klaster şirkətinin KOB klaster şirkətlərinin reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə mənfəət vergisindən azaddır.

Əsas: Vergi Məcəlləsi, 106.1.21-ci maddə