18 Yanvar 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Amortizasiya ayırmalarının gəlirdən çıxılması

Kiçik sahibkarlıq subyekti olan müəssisə tərəfindən ilin sonuna qalıq dəyəri 50.000 manat olan tikiliyə görə amortizasiya ayırmaları gəlirdən hansı hədd daxilində çıxılır?

Kiçik sahibkarlıq subyektləri sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdikləri əsas vəsaitlərə münasibətdə amortizasiya ayırmalarını Vergi Məcəlləsinin 114.3-cü maddəsi ilə müəyyən olunmuş amortizasiya normalarına 1,5 əmsal tətbiq etməklə gəlirdən çıxmaq hüququna malikdirlər. Buna əsasən, tikili üzrə illik amortizasiya normasına (7 faizə) 1,5 əmsalı tətbiq edilməklə və amortizasiya norması 10,5 faizə (7% x 1,5 = 10,5%) bərabər götürülməklə hesablanmış 5.250 manat (50.000 x 10,5%) məbləğ gəlirdən çıxıla bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsi, 114.3-2-ci maddə