20 Yanvar 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Köçürülən əvəzsiz vəsait

Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmiş 106.1.18-ci maddədə "Paylarının (səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər" və "dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla deyildikdə", "istisna" sözü vəsaiti alana, yoxsa vəsaiti köçürənə aiddir? Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkilatlara köçürülən hissəsi deyildikdə, hansı məqsədlər üçün köçürülən vəsait nəzərdə tutulur?

Vergi Məcəlləsinin 106.1.18-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş güzəşt vəsaiti köçürən hüquqi şəxslərə münasibətdə tətbiq olunur. Bu maddənin məqsədləri üçün köçürülən vəsait dedikdə, vergi ödəyicisinin mənfəətindən köçürülən əvəzsiz vəsait nəzərdə tutulur.

Əsas: Vergi Məcəlləsi, 106.1.18-ci maddə