Köçürülən əvəzsiz vəsait

2019.04.14 12:32 (UTC+04:00)

Vergi Məcəlləsinin 106.1.18-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş güzəşt vəsaiti köçürən hüquqi şəxslərə münasibətdə tətbiq olunur. Bu maddənin məqsədləri üçün köçürülən vəsait dedikdə, vergi ödəyicisinin mənfəətindən köçürülən əvəzsiz vəsait nəzərdə tutulur.

Əsas: Vergi Məcəlləsi, 106.1.18-ci maddə