25 İyul 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Hansı məlumatlar vergi sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab olunur?

Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilir ki...

- aşağıdakı məlumatlar istisna olmaqla, vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən istənilən məlumat vergi sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab olunur:

• vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən;

• vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında (VÖEN)

• müəssisənin nizamnamə fondu (nizamnamə kapitalı) haqqında;

• vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında;

• vergi ödənişləri üzrə borclar;

• hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindəki məlumatlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla);

• vergi ödəyicisinin ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olub-olmaması haqqında;

• vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılıb-dayandırılmaması haqqında);

• vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi olub-olmaması haqqında.

Əsaslandırma: Vergi Məcəlləsinin 30.2-ci, 30.2.1-30.2.9-cu maddələri.