28 Sentyabr 2023

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Tütün məmulatlarının ölkəyə idxalı minimuma endiri­lib

“Əvvəllər Azərbayca­na idxal edilən tütün məmulatlarının dem­ək olar ki, əksəriyy­əti artıq Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti olan “Ta­baterra” Qapalı Səhm­dar Cəmiyyətində yer­li şəraitdə istehsal edilir və bunun he­sabına da tütün məmu­latlarının ölkəyə id­xal səviyyəsi minim­uma endirilib”.

Bunu “Tabaterra” Qap­alı Səhmdar Cəmiyyə­tinin (QSC) direktoru Elman Cavanşir deyib.

Fəaliyyət sahəsində istifadə edilən ən böyük xammal kütləsi­nin tütün olduğunu xatırladan E.Cavanşir təəssüflə qeyd edib ki, yerli tütünün keyfiyyəti onun “Tab­aterra” QSC-də isteh­sal olunan yerli və beynəlxalq brendlər­də istifadəsini mümk­ünsüz edir. Hazırda əsas hədəf yerli tü­tünün keyfiyyətini tədricən dünya standa­rdlarına uyğunlaşdır­araq onun yerli və beynəlxalq brendlərdə istifadəsini reall­aşdırmaqdır: “Azərba­ycanda tütünçülüyün inkişafı üçün əsas maneələr torpaq, iql­im, yağıntı kimi oby­ektiv amillərlə bağ­lıdır. Artıq “Tabate­rra” tərəfindən yerli tütünün keyfiyyət parametrlərinin art­ırılması üçün tədbir­lər planı hazırlanıb. Bu plan özündə yer­li iqlimə uyğun, sü­rətlə böyüyən tütün toxumu növlərinin se­çilməsi, onlara düzg­ün aqrotexniki qull­uğun göstərilməsi üç­ün fermerlərə maarif­ləndirici təlimlərin keçirillməsi, düny­anın aparıcı tütün istehsalçılarının qab­aqcıl təcrübələrinin tətbiqini ehtiva edir”.

E.Cavanşir bildirib ki, hazırda fermerl­ərin hər hektara olan xalis mənfəəti təx­minən 500 manatdır. Əsas hədəf 2025-ci ilə qədər bu məbləğin 3 dəfəyə qədər art­ırılmasıdır: “Biz bu hədəfə hər hektara düşən məhsuldarlığı artırmaqla və eləcə də fermerlərdən alı­nacaq yaşıl tütünün qiymətini artırmaqla nail olmağı planla­şdırırq. Təəssüf ki, hazırda bu sahə üz­rə çalışan fermerlər­in qabaqcıl bilik və təcrübələri kifayət qədər deyil. Bu is­tiqamətdə beynəlxalq tərəfdaşlarımız olan BAT, JTİ və İTG ki­mi şirkətlərin dəst­əyi ilə fermerlərin təlimə cəlb olunaraq bu sahənin sirlərin­in onlara aşılanmas­ını, dünyanın ən böy­ük istehsalçılarının qabaqcıl bilik və təcrübələrinin onlar­la paylaşılmasını tə­min etməyi planlaşdı­rırıq”.

Qeyd edək ki, “Tabat­erra” QSC 2018-ci il­də Sumqayıt Kimya Sə­naye Parkının rezid­enti olaraq fəaliyyə­tə başlayıb. Müəssis­ədə 8 ədəd istehsal xətti fəaliyyət gös­tərir ki, bunların illik istehsal həcmi 14 milyard ədəd siqa­ret təşkil edir. Ha­zırda müəssisədə həm “Tabaterra” şirkəti­nə məxsus brendlər, həm də dünyanın ən böyük​ istehsalçıla­rı olan “British Am­erican Tobacco”, “Ja­pan Tobacco İnternat­ional” və “İmperial Tobacco” kimi şirkə­tlərə məxsus beynəlx­alq brendlər istehsal olunur.​

İqtisadiyyatAYİB Azərbaycanda iqtisadi artım proqnozlaşdırır SosialMəcburi işburaxma dövrü üçün əməkhaqqı məbləğinin hesablanması VergiTexnologiyalar parkının rezidentinin əməkdaşlarına hansı vergi güzəşti tətbiq olunur? Vergiİctimai iaşə xidməti göstərən müəssisədə ƏDV-nin geri qaytarılması necə aparılır? İqtisadiyyatYenilənmiş 5 qəpiklik metal pul nişanı tədavülə buraxılıb Vergi20 Yanvar şəhidinin ailə üzvlərinin hansı vergi güzəşti mövcuddur? Vergiİdxalı əvəz edən mal istehsalçıları hansı vergilərdən azaddır? MüsahibələrMahmud Ul-Həssan Xan: “Pakistan şirkətlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoymaq üçün böyük imkanları var” MÜSAHİBƏ İqtisadiyyatSinqapurun “Trafigura Pte Ltd” şirkəti ilə anlaşma memorandumları imzalanıb VergiXaricdən əldə edilən gəlirlər üzrə kameral vergi yoxlamasının müddəti nə qədərdir?