12 İyul 2024

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

İnvestisiya təşviqi sənədi ləğv olunmuş sahibkarların vergi öhdəliyi

Azərbaycanda 2016-cı ilin mart ayından başlayaraq investisiya təşviqi siyasəti həyata keçirilir

Qeyri-neft məhsullarının istehsalı və ixracının stimullaşdırılması məqsədi daşıyan investisiya təşviqi sənədi əldə edən sahibkarlar üçün müxtəlif vergi-gömrük güzəştləri nəzərdə tutulub. Fərdi sahiblkarlar sənədi əldə etdiyi gündən gəlirin, hüquqi şəxslər isə mənfəətin 50 faizi həcmində 7 il müddətinə gəlir və ya mənfəət vergisindən azad edilirlər. Sənədi almış hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiqedici sənədi əsasında idxal etdikləri texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğular da bu sənəd verilən andan 7 il müddətinə ƏDV-dən azaddır.

Bundan başqa, investisiya təşviqi sənədi alan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar 7 il müddətinə əmlak və torpaq vergisi ödəməkdən azad edilirlər. İnvestisiya təşviqi sənədi almış şəxs həyata keçirdiyi layihədə nəzərdə tutulan tələblərə riayət etmədiyi təqdirdə, yaxud layihədə göstərilən meyarlar pozulduğu halda, sənəd ləğv edilir. Bu zaman güzəştlər də öz qüvvəsini itirmiş olur.

İnvestisiya təşviqi sənədi almış şəxs həyata keçirdiyi layihədə nəzərdə
tutulan tələbləri və yaxud layihədə göstərilən meyarları pozduğu halda, sənəd ləğv edilir

Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti departamentinin açıqlamasına görə, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ investisiya olunmadıqda, habelə müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada nəzərdə tutulan hallarda investisiya təşviqi sənədi ləğv olunduqda, vergilər üzrə faizlərin ödənilməsi istisna təşkil edir.

Digər hallarda isə investisiya layihəsinin icrasına başlandığı tarixdən vergi azadolmaları tətbiq edilən gəlirlər və əməliyyatlar üzrə vergilərin hesablanması və dövlət büdcəsinə ödənilməsi investisiya təşviqi sənədi almış şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Yenidən hesablanan vergilərin məbləği isə investisiya təşviqi sənədinin ləğv edildiyi hesabat dövründə və ya vergi nəzarəti tədbiri zamanı qeyd olunan hal aşkar edildikdə yoxlama ilə əhatə edilən sonuncu hesabat dövründə ödənilməlidir.

Elbrus CƏFƏRLİ

VergiBankdan xarici valyuta alan vergi ödəyicisi üçün məzənnə fərqi xərc kimi nəzərə alınırmı? VergiTorpaqların barteri zamanı tərəflərin ödəyəcəyi vergi məbləğinin hesablanması VergiYanlış ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta məbləğinin geri qaytarılması VergiTəsisçiyə olan borc məbləğlərinin qaytarılması qaydası VergiMal mübadiləsi zamanı vergitutma VergiMüharibə veteranlarının vergi güzəşti hansı tarixdən hesablanır? VergiQeyri-kommersiya təşkilatlarının qeydiyyatı necə aparılır? VergiƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması hansı mallara aiddir? VergiNəqliyyat vasitəsini icarəyə götürən müəssisənin hansı vergi öhdəliyi yaranır? VergiVergi ödəyicisinin fəaliyyətinin aktivləşməsi hansı öhdəliklər yaradır?