27 İyul 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Amortizasiya ayırmaları

Kiçik sahibkar kimi fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisi istifadə etdiyi əsas vəsaitlərə münasibətdə gəlirdən amortizasiya ayırmalarını hansı qaydada çıxmalıdır?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, kiçik sahibkarlıq subyektləri sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdikləri əsas vəsaitlərə münasibətdə amortizasiya ayırmalarını Vergi Məcəlləsinin 114.3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normalarına 1,5 əmsalı tətbiq etməklə gəlirdən çıxmaq hüququna malikdirlər.

Əsas: Vergi Məcəlləsi, 114.3-2-ci maddə