4 Avqust 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Vergi təqvimi

2019-cu ilin iyul ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli bəyannamələr, hesabatlar və ödənilməli vergilər barədə
Y A D D A Ş


Gəlir və mənfəət vergisinin ödəyiciləri tərəfindən

2019-cu ilin 2-ci rübü üzrə hesablanmış cari ödəmələr 2019-cu ilin iyul ayının 15-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

2019-cu ilin iyun ayına görə vergi ödəyiciləri tərəfindən tədiyyəçisi olduqları

• Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi;
• Aksiz bəyannaməsi;
• Yol vergisinin bəyannaməsi;
• Mədən vergisinin bəyannaməsi;
• Pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi və
• Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi

2019-cu ilin iyul ayının 22-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli və təqdim olunmuş bəyannamələr üzrə hesablanmış vergilər həmin müddətədək tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Daşınmaz əmlak təqdim edən şəxslərdən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi 2019-cu ilin iyul ayının 22-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir (vergi əməliyyat aparıldığı gün - 1 bank günü ərzində ödənilir).

2019-cu ilin 2-ci rübünə görə vergi ödəyiciləri tərəfindən tədiyyəçisi olduqları sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi (daşınan və daşınmaz əmlak üçün icarə haqqı ödənildiyi halda 2 nömrəli Əlavə ilə birlikdə) 2019-cu ilin iyul ayının 22-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli və rüb üzrə hesablanmış vergilər həmin müddətədək tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

2019-cu ilin 2-ci rübü üzrə muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi (ƏDV və sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri istisna olmaqla)

* 2019-cu ilin iyul ayının 22-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli,
* 2019-cu ilin iyun ayı üzrə hesablanmış vergi isə həmin müddətədək tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

2019-cu ilin 2-ci rübünə görə sığortaedənlər tərəfindən

• Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat,
• İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat

* 2019-cu ilin iyul ayının 22-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli,
* 2019-cu ilin iyun ayı üzrə hesablanmış sığorta haqları isə 2019-cu ilin iyul ayının 15-dən gec olmayaraq tam həcmdə nağdsız formada dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

• 2019-cu ilin 2-ci rübünə görə vergi ödəyiciləri tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi 2019-cu ilin iyul ayının 22-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli və rüb üzrə hesablanmış vergilər həmin müddətədək tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Xüsusi notariusun gəlir vergisi bəyannaməsi 2019-cu ilin iyul ayının 22-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli və 2019-cu ilin iyun ayı üzrə hesablanmış gəlir vergisi həmin müddətədək tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

• Dövlət rüsumu haqqında hesabat 2019-cu ilin iyul ayının 22-dək vergi orqanına təqdim edilməlidir (notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumu notarius tərəfindən qəbul edilərək 2 bank günü, xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərdə aparılan konsul əməliyyatları üçün alınan dövlət rüsumu 1 ay, digər dövlət rüsumları isə tutulduqdan sonra 1 bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür).

Qeyd: 20.07.2019-cu il tarixi qeyri-iş gününə təsadüf etdiyindən, həmin tarixlərdə təqdim olunmalıə bəyannamələrin təqdim edilməsinin və hesablanmış vergilərin ödənilməsinin son müddəti 22.07.2019-cu il tarixinə keçirilib.