18 Yanvar 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Startap müəssisə üçün vergi güzəşti

Müəssisə "startap" şəhadətnaməsi əldə edərək sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Belə olan halda, müəssisə mənfəət vergisindən azadolma hüququna malikdirmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəəti "Startap" şəhadətnaməsi aldıqları tarixdən 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azaddır.

Əsas: Vergi Məcəlləsi, 106.1.23-cü maddə