19 Avqust 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Məzuniyyət haqqının hesablanması

İşçilərlə işəgötürənlər arasında mübahisə doğuran məsələlərdən biri məzuniyyət haqqının hesablanmasıdır. Bəzən hesablanan məbləğlə işçinin iş vaxtı aldığı məbləğ arasında fərq yaranır.

İqtisadçı ekspert Anar Bayramov bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Əmək Məcəlləsinin 140-cı maddəsinin tələbləri əsasında əmək məzuniyyətinin hesablanmasını düstur şəklində təqdim edir. Həmin maddədə qeyd olunur ki, məzuniyyət günlərinin haqqını müəyyən etməkdən ötrü məzuniyyətdən əvvəlki 12 təqvim ayının əməkhaqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə orta aylıq əməkhaqqının məbləği tapılır və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin orta illik miqdarına – 30,4-ə bölmək yolu ilə bir günlük əməkhaqqının məbləği müəyyən edilir.

30,4 əmsalının necə hesablanması ilə bağlı bildirmək istəyirik ki, həmin əmsal il ərzində 365 günün 12 aya bölünməsi nəticəsində tapılır. Dörd ildən bir fevral ayının 29 gün olduğu səbəbindən bəzi mühasiblər 30,5 (366 gün /12 ay) əmsalını tətbiq etmək istəsələr də, əmsal konkret olaraq 30,4 qəbul edildiyi üçün burada başqa yanaşma düzgün hesab edilə bilməz.

Qeyd etdiyimiz qayda ilə müəyyən edilmiş bir günlük əməkhaqqının məbləği, məzuniyyətin müddətinin təqvim günlərinin sayına vurulur. Məzuniyyət haqqı = ((əvvəlki 12 təqvim ayının qazancı) /12 ay/ 30,4 əmsalı) x məzuniyyət müddətinin təqvim günlərinin sayı.

Misal. "A" MMC-nin işçisi Rövşən Qurbanov 25 günlük əmək məzuniyyətinə çıxır. İşçinin əvvəlki 12 ayda gəliri 6.000 manat olub. İşçinin məzuniyyət haqqını hesablayaq.

Məzuniyyət haqqı = ((əvvəlki 12 təqvim ayının qazancı) / 12 ay / 30,4 əmsalı) x məzuniyyət müddətinin təqvim günlərinin sayı = ((6.000 manat) / 12 ay / 30,4 əmsalına) x 25 gün= 411,18 manat.

Fəxriyyə İKRAMQIZI

VergiMDB dövlətləri Vergi (maliyyə) tədqiqatları orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya Şurasının iclası keçirilib Ekspert RəyiVergi ödəyicisinin təsərrüfat subyekti hesab edilməyən mülkü vergi uçotuna alınmalıdırmı? VergiRezident müəssisə tərəfindən qeyri-rezidentə ödənilən cərimədən vergi tutulurmu? Ekspert RəyiƏmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi və hamiləliyə görə müavinətlər VergiVergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurmu? VergiDəyişiklikdən sonra faiz gəlirlərindən ödəmə mənbəyində vergi necə hesablanacaq? VergiVergi daxilolmaları 73,2 faiz artıb Ekspert Rəyiİşçilərin nahar fasiləsi fərqli vaxtlarda və fərqli müddətlərdə ola bilərmi? VergiQeyri-rezidentin yerli müəssisəyə ödədiyi borc Azərbaycan mənbəyindən əldə olunmuş gəlir hesab edilirmi? VergiMikro sahibkarlıq subyektlərində gəlirin müəyyən edilməsi