2 Dekabr 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

BVF: gömrük vergiləri ticarətdəki qeyri-tarazlığa qarşı düzgün vasitə deyil

Beynəlxalq Valyuta Fondunun iqtisadçı ekspertləri Qustavo Alfred, Luis Kubeddu və Qita Qobinat tərəfindən hazırlanmış qiymətləndirmədə indi tətbiq edilən gömrük vergilərinin ticarətdəki tarazsızlıqları aradan qaldırmaq əvəzinə, "iqtisadiyyatın qlobal və regional miqyaslarda böyüməsinə ziyan verəcəyi" barədə xəbərdarlıq ediblər. Onların rəyinə əsasən: "Pul siyasətinin yumşaldılmasının bir ölkənin pul vahidini ticarət tarazlığını sabit şəkildə yaxşılaşdırmaq üçün yetərli olacağı qənaətinə çox da etibar etmək olmaz".