19 Yanvar 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

OECD Yaponiyaya istehlak vergisinin dərəcəsini artırmağı tövsiyə edib

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) Yaponiyaya maliyyə sabitliyinin qorunması və dövlət borcunun azaldılması üçün istehlak vergisinin dərəcəsini artırmağı məsləhət görüb: bu verginin dərəcəsi hazırda Yaponiyada 8 faiz təşkil edir. "Yetərli büdcə profisitinə yalnız istehlak vergisi ilə nail olmaq üçün istehlak vergisinin dərəcəsini 20-26 faizə çatdırmaq lazımdır ki, bu da OECD üzrə 19 faizlik orta göstəricidən yuxarıdır", - təşkilatın hesabatında göstərilir.

OECD ekspertləri hesab edirlər ki, Yaponiya işçi qüvvəsinin çatışmamasına və vətəndaşların tədricən yaşlanmasına görə böyük problemlərlə qarşılaşır. Ona görə də dövlət xəzinəsinə daxilolmaların sabitliyini əsas etibarilə yığımların səviyyəsini artırmaqla mümkündür. Bununla belə, indiki halda Yaponiyada istehlak vergisinin dərəcəsi OECD-yə üzv ölkələr arasında ən aşağıdır, dövlət borcunun səviyyəsi isə ümumi daxili məhsuldan əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.