2 Dekabr 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Ay ərzində idxal olunan mallar arasında nəqliyyat vasitələri çoxluq təşkil edib

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, bu ilin iyul ayında ölkəyə statistik dəyər baxımından ən çox maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri gətirilib. Bu malların ümumi dəyəri 1 milyard 518 milyon 957 min ABŞ dolları olub. İdxal məhsullarının 18 faizini maşınlar təşkil edib. İdxal edilən nəqliyyat vasitələri və onların hissələrinin ümumi məbləği isə 659 milyon 952 min dollar təşkil edib. Ölkəyə idxal edilən qara metallar və onlardan hazırlanmış məmulatların dəyəri 556 milyon 42 min dollar olub.

İdxalda əsas mallar

Malın adı

Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

Ümumi idxala nisbətən,

%-lə

İdxal - cəmi

-

8.433.668.73

100.00

1

Yeyinti məhsulları, min ABŞ dolları

-

856.233.43

10.15

ondan:
Ət, ton

28.804.45

0.51

1.2

Süd, ton

4.998.07

8.136.77

0.10

1.3

Kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar, ton

7.482.15

37.304.89

0.44

1.4

Meyvə-tərəvəz, ton

189.302.27

113.060.34

1.34

1.5

Çay, ton

7.379.30

28.746.68

0.34

1.6

Buğda, ton

653.228.08

145.789.02

1.73

1.7

Düyü, ton

28.122.99

23.562.50

0.28

1.8

Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar, ton

94.488.59

77.979.06

0.92

2

Tütün və tütün məmulatları, min ABŞ dolları

-

62.795.48

0.74

3

Əczaçılıq məhsulları, ton

8.036.55

154.849.40

1.84

4

Gübrələr, ton

207.208.26

71.493.94

0.85

5

Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton

125.703.25

225.748.68

2.68

6

Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar, min ABŞ dolları

-

156.863.16

1.86

7

Geyim əşyaları və geyim üçün ləvazimatlar, min ABŞ dolları

-

136.043.77

1.61

8

Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton

486.520.78

556.042.39

6.59

9

Maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri, min ABŞ dolları

-

1.518.957.70

18.01

10

Nəqliyyat vasitələri və onların hissələri, min ABŞ dolları

-

659.952.87

7.83

11

Mebel və onun hissələri, min ABŞ dolları

-

58.269.76

0.69

12

Digərləri

-

3.976.418.12

47.15