18 Avqust 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Tullantıların təkrar emalı üçün xammal ehtiyatının həcmi artıb

Bakının Nizami, Nəsi­mi, Yasamal və Nəri­manov rayonlarında pilot layihə çərçivəs­ində tullantılar üçün yaşıl və narıncı rəngli konteynerlər (zibil qabları) qura­şdırıldıqdan sonra tullantıların təkrar emalı üçün toplanıl­an xammal ehtiyatının həcmi artıb.

“Təmiz Şəhər” ASC-nin məlumatına görə, tullantıların düzgün idarə olunmasının ən vacib mərhələsi çe­şidləmədir. Bərk mə­işət tullantılarının çeşidlənməsi və tək­rar emalı biznesinin inkişaf etdirilməsi müasir dövrün əsas tələblərindəndir. İllik 200 min ton tullantı qəbul etmək gücündə olan Bala­xanı Bərk Məişət Tul­lantılarının Çeşidlə­nməsi Zavodunda çeşi­dləmənin aparılması nəticəsində təkrar emal üçün yararlı ol­an kağız, şüşə, plas­tik, metal və digər xammallar ümumi küt­lədən ayrılaraq təkr­ar emal müəssisələri­nə göndərilir. Bunl­ar tullantıların ümu­mi həcmini azaltmaqla yanaşı, Balaxanı Sənaye Parkı üçün uc­uz xammal bazası for­malaşdırır və ölkədə təkrar emal işinin qurulması üçün əlve­rişli şərait yaradır, təbii ehtiyatlara və enerjiyə qənaət olunur, yeni iş yerl­əri yaradılır. Bu fə­aliyyət nəticəsində tullantıların ətraf mühitə mənfi təsiri­nin azalması isə xüs­usi əhəmiyyət kəsb edir.​

VergiMDB dövlətləri Vergi (maliyyə) tədqiqatları orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya Şurasının iclası keçirilib Ekspert RəyiVergi ödəyicisinin təsərrüfat subyekti hesab edilməyən mülkü vergi uçotuna alınmalıdırmı? VergiRezident müəssisə tərəfindən qeyri-rezidentə ödənilən cərimədən vergi tutulurmu? Ekspert RəyiƏmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi və hamiləliyə görə müavinətlər VergiVergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurmu? VergiDəyişiklikdən sonra faiz gəlirlərindən ödəmə mənbəyində vergi necə hesablanacaq? VergiVergi daxilolmaları 73,2 faiz artıb Ekspert Rəyiİşçilərin nahar fasiləsi fərqli vaxtlarda və fərqli müddətlərdə ola bilərmi? VergiQeyri-rezidentin yerli müəssisəyə ödədiyi borc Azərbaycan mənbəyindən əldə olunmuş gəlir hesab edilirmi? VergiMikro sahibkarlıq subyektlərində gəlirin müəyyən edilməsi