28 Oktyabr 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Qeyri-dövlәt tikinti müәssisәlәri ümumi inşaat işlərinin 84,9 faizini görüb

Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında tikinti müәssisәlәri tәrәfindәn yerinә yetirilmiş inşaat işlәrinin 61,9 faizini tikinti, yenidәnqurma vә genişlәndirmә, 9,7 faizini әsaslı tәmir, 8,3 faizini cari tәmir, 20,1 faizini isә digər tikinti işlәri tәşkil edib.

Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, ümumi inşaat işlәrinin 84,9 faizini qeyri-dövlәt tikinti müәssisәlәri yerinә yetirib.