22 Oktyabr 2020

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Kreditlәrin 97,4 faizi banklar tәrәfindәn verilib

Mәrkәzi Bankın tәqdim etdiyi mәlumata görә, avqustun 1-nә ölkәnin bank vә digәr kredit tәşkilatlarının kredit portfeli milli valyuta ekvivalentindә 14 milyard 585,3 milyon manat tәşkil edib.

Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, ümumi kredit portfelinin 12 milyard 84,9 milyon manatı vә ya 82,9 faizi uzunmüddәtli kreditlәrin payına düşüb. Kreditlәrin 97,4 faizi banklar, 2,6 faizi isә bank olmayan kredit tәşkilatları vә kredit ittifaqları tәrәfindәn verilib.

Ödәmә vaxtı keçmiş kreditlәrin mәblәği 1 milyard 62,4 milyon manat olub vә ümumi kredit portfelinin 7,3 faizini tәşkil edib.