27 Yanvar 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

rəqəm

bp-nin əməliyyatçısı olduğu Bakı-Tbilisi­-Ceyhan (BTC) neft ixrac boru kəməri Sə­ngəçal terminalından Azərbaycan, Gürcüst­an və Türkiyədən keç­məklə Ceyhan termin­alına ümumilikdə 500 milyon ton neft nəql edib.