27 Sentyabr 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

BVF ABŞ-ın vergi islahatının bütün dünyada tətbiq olunmasını tövsiyə edib

Fondun ekspertlərinin rəyinə görə, bu məsələdə mübahisəli məqamların olmasına baxmayaraq, belə bir addımın atılması zəruridir

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) tərəfindən yayılmış açıqlamada göstərilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2017-ci ildə başlanmış vergi islahatları onu tətbiq edən ölkələr üçün öz rəqibləri üzərində nəzərəçarpacaq üstünlüklər yaradır. Fond ekspertləri ölkə xaricindəki gəlirləri vergidən azad edən bu islahata son dərəcə ehtiyatla yanaşmaqla yanaşı, onun dünyanın bütün böyük dövlətlərində eyni zamanda aparılmasını effektiv hesab edirlər.

BVF-nin Araşdırmalar Departamentinin apardığı son tədqiqatda gəlir vergisinin ümumi sistemindən yerli və qlobal səviyyələrdə daxili pul axınlarına keçidin böyük dövlətlərin və ümumilikdə dünya iqtisadiyyatına təsirləri modelləşdirilib. Bu, qeyd olunan mövzu ilə bağlı dünyanın iri beynəlxalq təşkilatları və mərkəzi bankları arasında ilk təşəbbüsdür.