2019-cu ilin fevral ayı ərzində vergi orqanına təqdim olunmalı bəyannamələr, ödənilməli vergilər və sığorta haqları barədə  Y A D D A Ş

2019.02.04 16:57 (UTC+04:00)

2019-cu ilin yanvar ayına görə vergi ödəyiciləri tərəfindən tədiyyəçisi olduqları

2019-cu ilin fevral ayının 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli və təqdim olunmuş bəyannamələr üzrə hesablanmış vergilər həmin müddətədək tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Əmlak vergisinin ödəyiciləri olan müəssisələr tərəfindən

2019-cu ilin 1-ci rübü üzrə hesablanmış əmlak vergisinin cari ödəmələri fevral ayının 15-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Qeyd: 20.04.2019-cu il qeyri-iş gününə təsadüf etdiyindən, həmin tarixdə təqdim edilməli bəyannamələrin təqdim olunmasının son müddəti 22.04.2019-cu il tarixinə keçirilmişdir.