İpoteka istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişlər açıqlanıb

2020.04.10 18:24 (UTC+04:00)

Bakı Fond Birjasından (BFB) bildirilib ki, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən emissiya edilmiş AZ2027008681, AZ2027008682, AZ2029008680, AZ2030008687 İSİN-li istiqrazların emissiya prospektinə əsasən, istiqrazlar üzrə faiz ödənişləri günündə faiz ödənişi ilə yanaşı, istiqrazların nominal üzrə qalıq dəyərinin müəyyən bir hissəsinin (ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə əsas borc ödənişlərinə bərabər hissəsinin) ödənilməsi nəzərdə tutulub. Aprelin 8-də AZ2027008681, AZ2027008682, AZ2029008680, AZ2030008687 İSİN-li istiqrazlar üzrə növbəti faiz ödənişi emitent tərəfindən həyata keçirilib. Buna əsasən, həmin tarixdən etibarən sözügedən istiqrazların nominal üzrə qalıq məbləği 854.86 AZN təşkil edir.

Növbəti faiz ödəniş dövründə 3 faizlik faiz gəliri 854.86 AZN məbləği əsasında hesablanacaq. Bakı Fond Birjasında AZ2027008681, AZ2027008682, AZ2029008680, AZ2030008687 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 854.86 AZN olması nəzərə alınmalıdır.