Dövlət başçısı 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun imzalayıb

2019.07.11 09:58 (UTC+04:00)

Qanunda Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 22.508.869,7 min manat, xərclər 22.731.644,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:

Sıra №-si

Göstəricilər

Məbləğ(manatla)

1.

Gəlirlər

22.508.869,670

1.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

995.928,541

1.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2.499.648,224

1.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50.597,523

1.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

182.229,488

1.5.

Əlavə dəyər vergisi

4.287.565,750

1.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2.340.793,454

1.6.

Sadələşdirilmiş vergi

448.139,049

1.7.

Aksizlər

728.588,056

1.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

169.955,907

1.8.

Yol vergisi

113.527,167

1.8.1.

Azərbaycan Respulikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

40.161,737

1.9.

Mədən vergisi

137.378,540

1.10.

Gömrük rüsumları

883.141,676

1.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

177.519,465

1.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

69.777,139

1.12.1.

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna daxilolmalar (Serbiya Respublikasına verilmiş kredit üzrə)

67.577,319

1.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

1.831,000

1.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)

10.959.000,000

1.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

9.866,905

1.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5.363,342

1.17.

Dövlət rüsumu

134.828,357

1.18.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

455.289,235

1.19.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

205.071,064

1.20.

Sair daxilolmalar

163.579,149

1.20.1.

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna daxilolmalar (təkrar borc sazişləri, yerləşdirilmiş vəsaitə hesablanmış faiz, dövlət zəmanətinin verilməsi)

21.939,583

2.

Xərclər

22.731.644,518

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3.526.047,527

2.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

627.422,740

2.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

191.138,056

2.1.3.

elm xərcləri

117.793,924

2.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

67.029,834

2.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

2.235.577,523

2.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.185,450

2.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

281.900,000

2.2.

Müdafiə

2.842.681,870

2.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.305.292,968

2.2.2.

milli təhlükəsizlik

151.621,669

2.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.613,066

2.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1.383.154,167

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1.316.354,925

2.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

53.734,746

2.3.2.

hüquq-mühafizə

1.025.274,616

2.3.3.

prokurorluq

58.254,733

2.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

179.090,830

2.4.

Təhsil

1.966.604,182

2.4.1.

məktəbəqədər təhsil

169.524,239

2.4.2.

ümumi təhsil

1.076.750,311

2.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

24.542,003

2.4.4.

orta ixtisas təhsili

35.801,090

2.4.5.

ali təhsil

200.572,339

2.4.6.

əlavə təhsil

2.644,231

2.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

456.769,969

2.5.

Səhiyyə

709.864,775

2.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

103.147,184

2.5.2.

xəstəxanalar

331.471,340

2.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6.338,225

2.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4.584,033

2.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

264.323,993

2.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.150.738,856

2.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2.119.600,265

2.6.1.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1.300.000,000

2.6.2.

sosial təminat xərcləri

31.121,522

2.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

17.069

2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

299.476,107

2.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

125.093,892

2.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

58.279,103

2.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

72.272,858

2.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

43.830,254

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

451.536,457

2.8.1.

mənzil təsərrüfatı

89.321,628

2.8.2.

kommunal təsərrüfatı

312.768,110

2.8.3.

su təsərrüfatı

31.575,933

2.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

17.870,786

2.9.

Yanacaq və enerji

18.007,572

2.9.1.

enerji kompleksi

16.985,972

2.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1.021,600

2.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

742.219,712

2.10.1.

kənd təsərrüfatı

703.382,396

2.10.2.

meşə təsərrüfatı

12.641,919

2.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2.607,070

2.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

16.345,250

2.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7.243,077

2.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

5.087.186,695

2.11.1.

tikinti

5.070.516,409

2.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

5.059.232,809

2.11.2.

faydalı qazıntılar

12.670,286

2.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4.000,000

2.12.

Nəqliyyat və rabitə

166.536,278

2.12.1.

nəqliyyat

110.032,278

2.12.2.

rabitə

56.504,000

2.13.

İqtisadi fəaliyyət

1.357.335,398

2.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

191.217,698

2.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

41.217,698

2.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

150.000,000

2.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

1.166.117,700

2.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2.092.397,534

2.14.1.

məqsədli büdcə fondları

372.000,000

2.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

372.000,000

2.14.2.

ehtiyat fondları

765.278,769

2.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

301.053.774

2.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

464.224,995

2.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

955.118,765

2.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

16.820,452

2.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

19.999,999

2.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

918.298,314

2.15.

2018-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

4.656,630

3.

Büdcə kəsiri

222.774,848

4.

2019-cu il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı

872.350,399

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilməlidir.