Qiymətləndiricilərin vergiyə cəlb olunması

2019.04.23 10:24 (UTC+04:00)

Sadələşdirilmiş verginin ödəyici olmaq hüququna malik olanların siyahısında qiymətləndiricilər də var. Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə əsasən, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200 min manat və ondan az olan şəxslər bu kateqoriyaya aid edilir. Məcəlləyə edilmiş son dəyişikliklərdən sonra sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi 2 faizə endirilib. Beləliklə, qiymətləndirmə xidməti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər də yeni güzəştlərdən yararlana biləcəklər.

Qanunverciliyə əsasən, vergi ödəyicilərinə qiymətləndirmə xidmətləri göstərən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməzlər. Vergi Məcəlləsinin 218.5.10-cu maddəsinə görə, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər (bu Məcəllənin 218.4.1-ci və 220.10-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla) bu siyahıya aiddir.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda 200-dən artıq qiymətləndirmə şirkəti fəaliyyət göstərir.