cümlə

2022.03.18 09:31 (UTC+04:00)

“Biznesə başlama, vergi və hesabtlılıq sahəsində məlumatlıl­ığın artrılması və ictimai iştirakçılığ­ın təmin edilməsi üz­rə Kommunikasiya Str­ategiyası” hazırlanıb.