İdman mərc oyunları üzrə sadələşdirilmiş verginin hesablanması

2021.10.01 10:01 (UTC+04:00)

İdman mərc oyunlarının operatoru kimi sadələşdirilmiş vergi oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş pul vəsaitinin 6 faizi, idman mərc oyunlarının satıcısı kimi həmin oyunların operatorunun verdiyi komisyon haqqının 4 faizi miqdarında hesablanır.

Misal: Mərc oyunlarının satıcısı Məmmədov Tural oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş 30.000 manat pul vəsaitini idman mərc oyunlarının operatoruna təhvil vermiş və bunun müqabilində 1.000 manat haqq almışdır. Bu halda sadələşdirilmiş verginin məbləğləri aşağıdakı kimi olacaqdır:

Operator üçün: 30.000 x 6%= 1.800 manat

Satıcı üçün: 1.000 x 4% = 40 manat

Xatırladaq ki, Vergi Məcəlləsinin 101.5-ci maddəsinə əsasən, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, lotereyaların keçirilməsindən, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) iştirakla bağlı ödənilən pul vəsaiti (pul qoyuluşu) çıxılmaqla qalan məbləğdən (Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda təşkil edilən mərc oyunlarından, yarışlardan və müsabiqələrdən əldə edilən nağd pul vəsaiti istisna olmaqla) 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.