İpoteka istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişlər açıqlanıb

2020.11.20 18:00 (UTC+04:00)

İpoteka istiqrazları üzrə faiz və nominal ödənişlər açıqlanıb.
Bakı Fond Birjasından bildirilib ki, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən emissiya edilmiş AZ2034008683, AZ2035008682, AZ2036008681 İSİN-li istiqrazların emissiya prospektinə əsasən, istiqrazlar üzrə faiz ödənişləri günündə faiz ödənişi ilə yanaşı, istiqrazların nominal üzrə qalıq dəyərinin müəyyən bir hissəsinin (ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə əsas borc ödənişlərinə bərabər hissəsinin) ödənilməsi nəzərdə tutulub. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan daxil olan məlumata əsasən, noyabrın 18-də AZ2034008683, AZ2035008682, AZ2036008681 İSİN-li istiqrazlar üzrə növbəti faiz ödənişi emitent tərəfindən həyata keçirilib. Buna əsasən, noyabrın 18-dən etibarən sözügedən istiqrazların nominal üzrə qalıq məbləği 871.54 manat təşkil edir. Növbəti faiz ödəniş dövründə 3 faizlik faiz gəliri 871.54 manat məbləği əsasında hesablanacaq. Bakı Fond Birjasında AZ2034008683, AZ2035008682, AZ2036008681 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 871.54 manat olması nəzərə alınmalıdır.