Paytaxtda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üzrə əsas hədəflər açıqlanıb

2020.10.09 17:05 (UTC+04:00)

Bakıda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üzrə əsas hədəflər açıqlanıb.

Bu barədə ictimaiyyətə təqdim olunan Bakı şəhərinin Baş planının layihəsində deyilir.

Baş planda qeyd olunur ki, Bakı şəhəri Azərbaycanın iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Ölkənin insan, maddi, maliyyə və elmi-mədəni resurslarının əhəmiyyətli hissəsi məhz bu ərazidə yerləşir. Uzunmüddətli perspektivdə ölkə və paytaxt iqtisadiyyatının neft-qaz sənayesindən asılılığını azaltmaq və beynəlxalq arenada şəhərin investisiya cəlbediciliyini və fəaliyyət əlverişliliyini təmin etmək üçün şəhər iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Əsas hədəflər aşağıdakılardır:

- Bakı şəhərinin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən formalaşmış ənənəvi sənaye sahələrinin təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsi;

- iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini təmin edəcək yeni sektorların və təsərrüfat fəaliyyəti sahələrinin inkişaf etdirilməsi, postsənaye dövrünə keçidin təmin olunması;

- Baş planın icrası çərçivəsində yaradılacaq yeni iş yerləri üçün tələb olunan ərazi ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi və məşğulluq potensialının qiymətləndirilməsi;

- Yeni iqtisadi fəaliyyət sahələrinin təşkili və onların yerləşməsinin çoxmərkəzli şəhər inkişafı ilə uyğunlaşdırılması.