VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 12/06/2019 10:22
Ödəniş tapşırığı №: 1401-106586600
"BONUS PLUS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1700637281

Dövlət reyestrindən çıxarış, VÖEN şəhadətnaməsi, nizamnamə və möhür itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz