VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 11/06/2019 16:44
Ödəniş tapşırığı №: 1401-106726121
BƏRƏKƏT KƏNDLİ FERMER TƏSƏRRÜFATI MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 6700185041

VÖEN şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz