VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 11/06/2019 13:45
Ödəniş tapşırığı №: 2804
"ET-QRUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1300664321

Ləğv olunduğunu elan edir.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz