VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 14/05/2019 18:14
Ödəniş tapşırığı №: TT15574859786481
“FAZA” ASC
VÖEN: 1301222101

Təşkilati-hüquqi formasını və adını dəyişərək “FAZA GROUP” MMC-yə çevrildiyini elan edir.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz