VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 13/05/2019 09:20
Ödəniş tapşırığı №: 305542
ƏLİYEV SALEH TƏVƏKGÜL OĞLU
VÖEN: 8300305542

VÖEN şadətnaməsi itdiyi üçun etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz