VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 20/11/2020 17:34
"COLLEZİONE İTALİA" MMC
VÖEN: 1504398531

"COLLEZİONE İTALİA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ-nin (VÖEN: 1504398531) Ümumi Yığıncağının Qərarı Bakı şəhəri “20” Noyabr 2020-ci il Qərara alındı: Təsisçi: Vahabov Azər Vəkil oğlu (ŞV FİN : 1GKW8XL) 1. "COLLEZİONE İTALİA" MMC (VÖEN: 1504398531) "NEOCLASS" MMC-nin (VÖEN : 1401784051) ona qoşulması nəticəsində yenidən təşkil olunsun. 2. Qoşulma ilə əlaqədar "NEOCLASS" MMC-nin (VÖEN : 1401784051) bütün hüquq və vəzifələri təhvil aktı üzrə "COLLEZİONE İTALİA" MMC (VÖEN: 1504398531) keçsin. 3. Yenidən təşkil nəticəsində "COLLEZİONE İTALİA" MMC (VÖEN: 1504398531) nizamnamə kapitalı, təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları aşağıdakı kimi müəyyən edilsin: 4. Nizamnamə kapitalı 110.00 manat həcmindədir və hər biri 10.00 manat olan 11 paydan ibarətdir. • Təsisçi : Vahabov Azər Vəkil oğlu 100,00 manat, 10 pay,90.90 faiz, pul şəklində • Təsisçi : Məmmədov Kamandar Əlimərdan oğlu 10 manat, 1 pay, 9.1 faiz, pul şəklində 5. "COLLEZİONE İTALİA" MMC (VÖEN: 1504398531) yenidən təşkili ilə bağlı mətbuatda elan dərc edilsin və təhvil aktı tərtib edilərək təsdiq edilsin. 6. "COLLEZİONE İTALİA" MMC (VÖEN: 1504398531) yenidən təşkili ilə əlaqədar nizamnaməsi təsdiq edilsin. 7. Dövlət qeydiyyatı məlumatlarında baş vermiş dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müraciət etmək, sənədləri qeydiyyat orqanına təqdim etmək, dəyişiklikləri əks etdirən hazır sənədləri və o cümlədən, özündə bütün reyestr məlumatlarını əks etdirən dövlət reyestrindən çıxarışın və digər hazır sənədləri təhvil almaq səlahiyyəti "COLLEZİONE İTALİA" MMC-nin (VÖEN: 1504398531) qanuni təmsilçisi Məmmədov Xəzər Əlimərdan oğluna həvalə edilsin.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz