VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 20/11/2020 13:39
"FƏRİD ELMİ -İSTEHSALAT VƏ KOMMERSİYA" MMC
VÖEN: 1100209381

Nizamnamə kapitalı azaldılaraq 20 AZN olmuşdur.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz