VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 14/10/2020 10:48
Ödəniş tapşırığı №: 133
HƏYAT FİRMASI
VÖEN: 2600020881

Adını və təşkilati-hüquqi forması dəyişərək "HƏYAT FİRMASI" MMC-YƏ çevrildiyini elan edir.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz