VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 02/07/2020 15:41
"NOVRUZ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
VÖEN: 1400324731

“Novruz” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ləğvetmə komissiyası bildirir ki, cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağının 23.07.2019-cu il tarixli iclasında cəmiyyətin ləğv edilməsi barədə qərar qəbul olunması ilə əlaqədar, cəmiyyətin səhmləri dövriyyədən çıxarılacaqdır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz