VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 02/07/2020 13:09
"NAFTALAN FARM QRUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1500011121

Nizamnamə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz