VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 22/05/2020 12:40
Ödəniş tapşırığı №: XUDAT
"XUDAT-KONSERV" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 7700054841

VÖEN şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz