VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 22/05/2020 11:15
(Ədalət) Kəntli fermer təsərüffatı
VÖEN: -

VÖEN şəhadətnaməsi, Nizamnamə, Dövlət reyestrindən çıxarış, Möhür itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz