VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 21/05/2020 16:16
AZ DAĞ-MƏDƏNİSTİSMAR
VÖEN: 1502141681

Adını və təşkilati-hüquqi forması dəyişərək “AZDAĞMƏDƏNİSTİSMAR” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə çevrildiyini elan edir.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz