VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 07/04/2020 15:41
"RAM LTD" MMC
VÖEN: 1600030241

"Ram Ltd" MMC tərkibindən bir hüquqi şəxsin ayrılması nəticəsində yenidən təşkil edilməsi və nizamnamə kapitalının 13.944,00 (on üç min doqquz yüz qırx dörd) manat azaldılaraq 4648,00 (dörd min altı yüz qırx səkkiz) manat həcmində müəyyən edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Yenidən təşkilin ayrılma formasına uyğun olaraq "Ram Ltd" MMC-nin (VÖEN:160003024) tərkibindən ayrılmaqla "TECHNOPACK" MMC təsis olunmuş və "Ram Ltd" MMC-nin hüquq və vəzifələrinin bir hissəsi bölünmə balansına uyğun olaraq ona keçmişdir. Bununla bağlı Cəmiyyətin kreditorları öz tələblərini AZ1031, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Keşlə ŞTQ, Energetika, ev 5  ünvanında bildirə bilərlər.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz