VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 07/11/2019 15:51
"STENTOR" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1700241321

Yenidən təşkil olunaraq tərkibindən ayrılma nəticəsində yeni “BAHAR STORE LLC” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yaradılmasını elan edir.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz