VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 06/11/2019 11:57
"VOILA GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏT
VÖEN: 1404672171

Nizamnamə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz