VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 09/10/2019 08:00
HALAL MƏNZİL TİKİNTİ KOOPERATİVİ
VÖEN: 2900933611

Adını və təşkilati-hüquqi forması dəyişərək HALAL-2 Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə çevrildiyini elan edir.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz