VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 07/10/2019 17:33
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT TURİZM AGENTLİYİNİN AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİ NƏZDİNDƏ BAKI TURİZM PEŞƏ MƏKTƏBİ
VÖEN: 1002543031

Nizamnamə, Dövlət reyestrindən çıxarış itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz